Author Archives: asawin

Air Spindle เครื่องวัดความกลม

air spindle roundness

ความถูกต้องของเครื่องวัดความกลม (Roundness Accuracy) ปกติจะเป็นค่าที่ระบุจากค่าความกลมที่ไม่สมบูรณ์ของชุดหมุน (spindle limit of error) ที่เป็นตัววางชิ้นงานที่จะวัดความกลมนั่นเอง ซึ่งเครื่องวัดความกลมโดยไปจะใช้ชุดหมุนที่ใช้ระบบ air bearing เนื่องด้วยเป็นชุดทางกลที่มีค่าผิดพลาดทางการหมุนต่ำ

การแข่งขันวิชาชีพระดับภาค (มาตรวิทยา)

แข่งขันวิชาชีพ มาตรวิทยา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค (กรุงเทพฯและภาคตะวันออก) ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (เจ้าภาพจัดงานโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

หลักการ LVDT

LVDT หลักการ

Linear Variable Differential Transformer LVDT เป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่

ติดตั้งเครื่องวัดความกลม TR131C

ติดตั้งเครื่อง Talyrond

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ของประเทศ

ค่าการวัดซ้ำ ของเครื่อง Form Talysurf

Form Talysurf Repeatability

ค่าการวัดซ้ำ (Repeatability) ถือเป็นความสำคัญลำดับต้น ในการวัดงานความละเอียดสูง ทำให้เราเชื่อมั่นในเครื่องมือของเราได้ว่า ค่าที่จากการวัดจะเป็นค่าที่ถูกต้อง โดยค่าความถูกต้อง (accuracy) นั้นสามารถปรับแก้ไขได้ด้วยการคาริเบรทของเครื่องกับชิ้นงานมาตรฐาน

AutomationExpo 2019

Automation Expo

โอ คอนเนอส์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสหกรรม Automation Expo 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2561 ณ Pattaya Exhibition And Convention Hall (PEACH)