Author Archives: admin

การเลือกเครื่องวัดความเรียบผิว

เครื่องวัด Roughness

เครื่องวัดความเรียบผิวที่ดี แบ่งได้หลายประการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องมือไปใช้ในงานประเภทใด ทั้งนี้มีแนวทางในการพิจารณาหลัก เช่น ลักษณะผิวชิ้นงาน ความสารมารถวัดความหยาบ รูปทรง ราคา ประสิทธิภาพ