Category Archives: การวัดความเรียบผิว

ค่าการวัดซ้ำ ของเครื่อง Form Talysurf

Form Talysurf Repeatability

ค่าการวัดซ้ำ (Repeatability) ถือเป็นความสำคัญลำดับต้น ในการวัดงานความละเอียดสูง ทำให้เราเชื่อมั่นในเครื่องมือของเราได้ว่า ค่าที่จากการวัดจะเป็นค่าที่ถูกต้อง โดยค่าความถูกต้อง (accuracy) นั้นสามารถปรับแก้ไขได้ด้วยการคาริเบรทของเครื่องกับชิ้นงานมาตรฐาน

การเลือกเครื่องวัดความเรียบผิว

เครื่องวัด Roughness

เครื่องวัดความเรียบผิวที่ดี แบ่งได้หลายประการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องมือไปใช้ในงานประเภทใด ทั้งนี้มีแนวทางในการพิจารณาหลัก เช่น ลักษณะผิวชิ้นงาน ความสารมารถวัดความหยาบ รูปทรง ราคา ประสิทธิภาพ