ติดตั้งเครื่องวัดความเรียบผิว Talysurf – Metrology 4.0

ความเรียบผิว ข้อสโพกเทียม

บริษัท โอคอนเนอส์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์  ในการเลือกใช้สินค้าเครื่องวัดคอนทัวร์ Taylor-Hobson ประเทศอังกฤษ ในรุ่น FormTalysurf iPRO (Roughness and Form)