พื้นยกแบบต่ำ

พื้นสำเร็จรูป คอนกรีตมวลเบาเอนกประสงค์ สำหรับเดินสาย ระยะสูงจากพื้นเดิมเพียง 4 เซ็นติเมตร เหมาะมากสำหรับห้องที่ความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่มาก รายละเอียด พื้นยก แบบต่ำซึ่งมีพื้นให้เลือกหลายรูปแบบ จะสายเยอะ สายน้อย หรือบางพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเดินสาย ข้อดีที่แนะนำสำหรับการพิจารณาดังนี้

    1. ระยะความสูงเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเพียง 4มม. เมื่อเทียบกับพื้นยกทั่วไปที่มีความสูง 7มม.
    2. แข็งแรง เสมือนฐานพื้นจริง
    3. ติดตั้งง่าย ไม่มีการขั้นยึดหรือตอกติด 
    4. ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย
    5. ยืดหยุ่น การจัดสายไฟ สายสัญญาณภายใน สามารถปรับเปลี่ยนเมื่อมีความต้องการ

Floor facebook

ผลงานการติดตั้ง

พื้นห้องประชุม

Floor Demo Room 1

Server Room

Floor Server Room

Shop Floor

Shop Floor

Computer Room

Computer Room 1