Form Talysurf WRi-PRO (Contour)

เครื่องวัดครูปทรงคอนทัวร์ จากตระกูล Form Talysurf i-Series ในุ่รุ่น WRi (Wide Range Gauge) สำหรับงานวัดรุปทรงผิวชิ้นงาน โดยมีคุณสมบัติในการวัดคือ

  • ซอฟแวร์รูปแบบ CAD icon based อินเตอร์เฟส เแสดงภาพเครื่องมือวัดขณะทำงาน
  • ครบถ้วนการวิเคราะห์รูปทรง รวมถึง การวิเคราะห์โปรไฟล์ที่เบี่ยงเบนพร้อมค้ากำหนดค่าเผื่อ
  • DXF import/export สำหรับการเปรียบเทียบ
  • สร้างแบบเทมเพลต วิเคราะห์งานอัตโนมัติ