Talyrond 130

เครื่องวัดความกลมขนาดย่อมราคาย่อมเยา ระบบแอร์แบริ่งสปินเดิล รูปทรงสำหรับงานที่ต้องการความครบถ้วนของการวัด
ทั้งความกลม ระนาบ ความร่วมศูนย์ 

หมวดหมู่: