Talyrond 131

เครื่องวัดความกลมและทรงกระบอกขนาดย่อมราคาย่อมเยา ระบบแอร์แบริ่งสปินเดิล รูปทรงสำหรับงานที่ต้องการความครบถ้วนของการวัด
ทั้งความกลม ทรงกระบอก ความตรง ความเยื้อง 

หมวดหมู่: