Talyrond 500H

เครื่องวัดความกลม รูปทรงสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงระดับไมครอนเมตร
ทั้งความกลม ทรงกระบอก ความตรง ความเยื้อง

หมวดหมู่: