Talyrond 500H PRO

เครื่องวัดความกลม รูปทรงสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงระดับไมครอนเมตร
ทั้งความกลม ทรงกระบอก ความตรง ความเยื้อง ครั้งแรกกับเครื่องวัดความกลมที่มาพร้อมกับซอฟแวร์การแสดงรูปแบบการใช้งานแบบ CAD interface

หมวดหมู่: