Taylor Hobson เครื่องวัดความเรียบ ความหยาบผิว รูปทรง คอนทัวร์ มีด้วยกัน 3 รูปแบบ หลัก คือ เครื่องวัดแบบพกพาในตะกลูรุ่น Surtronic, แบบกึ่งพกพาและตั้งโต๊ะ หน้างานผลิตทั้งแบบวัดความเรียบผิว รูปทรง คอนทัวร์ ในรุ่น INTRA และสุดท้ายแบบความละเอียดสูง Talyruf โดยมีรายละเอียดในแบต่างๆ ด้านล่าง

Taylor Roughness

SURTRONIC เครื่องแบบพกพา

Surtronic DUO เครื่องวัดผิวสำเร็จ ที่มีความสะดวกในการวัดผิวแบบโครงสร้างผิวชิ้นงานหลัก โดยชุดวัดสามารถแยกออกเป็นชุดหัววัดและชุดควบุคมที่แสดงผลการวัดทันทีมีชุดวัดลากหัววัดผ่านผิวที่ต้องการตรวจสอบ โดยการเชื่อมต่อแบบฟังก์ชั่น Blutooth

Surtonic S-100 Series แบ่งรุ่นย่อยได้ 2 รุ่น ตามความสามารถทางด้าน ระยะการลาก ระยะกระดก พารามิเตอร์ทางการวิเคราะห์ โดย S100 สามารถวัดค่าผิวแบบ Primary, ค่าผิว Roughness ได้ทั้งผิวแบบทั่วไปและผิวงานที่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น ในผิวรูใน ร่องชิ้นงาน ทั้งยังสามารถติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับฐานและเสาเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมยังมีซอฟแวร์ Talyprofile Lite โปรแกรมวิเคราะห์ผิวที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกับคอมพิวเตอรได้ฟรีอีกด้วย

portable spec

เครื่องวัดผิว คอนทัวร์ INTRA

INTRA Roughness & Contour เป็นเครื่องวัดผิวแบบกึ่งมือถือและแบบตั้งโต๊ะ แบ่งเป็น 2 รุ่นหลัก คือ INTRA Touch (ระยะเกจ 1 และ 2 mm) และ INTRA Contour (ระยะเกจ 20-32mm)

โดยที่ INTRA Touch ที่ใช้เกจอินดัคทีฟความละเอียดสูง มีระยะของเกจสูงสุด 2มม. ความละเอียดเกจวัด 4nm สามารถที่จะวิเคราะห์ความเรียบผิวและรูปทรงได้ในการวัดลากผิวคราวเดียว หรืองานที่ต้องการค่าผิวที่อยู่บนผิวโค้งหรือบริเวณผิวขอบแชมเฟอร์/ลบคม (Chamfer) ที่มีขนาดชิ้นงานไม่ใหญ่มาก ส่วน INTRA CONTOUR ที่ใช้เกจอินดัคทีฟแบบ Wide Range มีระยะใช้งานของเกจ 20-32มม. เหมาะกับงานวัดรูปทรงของผิวแบบคอนทัวร์ทั้งประยุกต์ใช้แบบพกพาหรือติดตั้งกับฐาน และยังสามารถเลือกใช้ระยะเกจที่ 4มม. เพื่อให้ได้ความละเอียดเกจ 15nm.และเมื่อเราเลือกใช้หัวเข็มวัดงานที่ทำจาก Diamond แบบปลายหัวทิป 5um รัศมี จะทำให้เราสามารถวัดความเรียบผิวและคอนทัวร์ได้ในการลากผิวงานเพืียงครั้งเดียว

INTRA Roughness Contour

High precision gauge

Form Talysurf i PRO

Talysurf ประกอบด้วยรุ่นพื้นฐานสามรุ่น ได้แก่ Talysurf i-series, Form Talysurf i-PRO, Form Talysurf WRi PRO และ Talysurf CNC, Talysurf i-series เป็นระบบ allround ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ 2D และ 3D เช่น ตลับลูกปืนและส่วนประกอบที่มีศูนย์กลางอื่นๆ  Form Talysurf จะเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ที่ต้องการค่ารบกวนในระบบวัดต่ำและความสามารถในการทำซ้ำที่ความถูกต้องสูง

Talysurf CNC เป็นรุ่นที่เพิ่มความสามารถตามความต้องการเฉพาะงานเป็นหลัก เช่น การเพิ่มแกนพิเศษสำหรับวัดงานอัตโนมัติ การสร้างชุดจับวัดชิ้นงานที่ควบคุมจากตัวเครื่อง เป็นต้น

Talysurf Inductive

Roughness & Form
Talysurf i PRO
Talysurf PRO
Talysurf i PRO

Form Talysurf NOVUS

Form Talysurf PGI NOVUS เป็นเครื่องวัดระบบที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับการวัดผิวที่ต้องการความถูกต้องสูง การวัดคอนทัวร์ การวัดผิวแบบ 3 มิติ และเส้นผ่านศูนย์กลาง ให้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำใครสำหรับทั้งการออกแบบและการผลิต เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบด้วยช่วงเกจเรนจ์ 20 มม. ที่มีความละเอียด 0.2 นาโนเมตร พร้อมความสามารถในการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของผิวสำเร็จ (ความหยาบ รูปแบบ ความหยัก) รวมมุม ในทิศทางปกติและกลับด้านด้วยความเร็วและความแม่นยำเท่ากัน
PGI Novus เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตลับลูกปืน หัวฉีด และผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ รับข้อเสนอแนะการวิเคราะห์การวัดทันที เช่น ผิวสำเร็จ รูปร่างรูปทรง ด้วยซอฟต์แวร์ Metrology 4.0

Talysurf PGI

PGI capability