Smart Vision 1
Profile Projector 1
Flash Vision
Smart Vision China

Yihui Optoelectronics Technology ผู้ผลิตเครื่องวัดตรวจสอบขนาด ระยะ มุม ด้วยภาพ Vision Measuring System, Profile Projector และเสริมด้วยการวัดแบบโพรบ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง ด้วยราคาและคุณภาพเป็นที่พอใจ

โรงงานประกอบด้วยส่วนวิจัย ออกแบบ ฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ ฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิตและสนับสนุนหลังการขาย ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดงกวน มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน

ULM lenght

CHOTEST ผู้ผลิตเครื่องวัดตรวจสอบด้วยภาพ Vision Measuring แบบ One Shot/ Flash /Quick measurement.

สร้างนิยามการวัดชิ้นงานด้วยภาพแบบการแคปชั่น เพื่อการวัดแบบรวดเร็ว โดยใช้เทคนิค แบบ Tele Centric Lens ประมวลผลด้วยซอฟแวร์เฉพาะแบบ AI การตรวจจับตามโปรแกรมที่กำหนด ให้ผลการวัดออกมาในชั่ววินาที

 

SMART TOOL MEASURING